Planleggingsdager

I Solstrålen familiebarnehage har vi fem planleggingsdager i året.

Planleggingsdager barnehageåret 2019/2020

  • 14. og 15. oktober
  • 24. og 25. februar
  • Siste planleggingsdag står åpen til evt. kurs