Planleggingsdager

I Solstrålen familiebarnehage har vi fem planleggingsdager i året.

Planleggingsdager barnehageåret 2019/2020

  • 8. og 9. oktober
  • 25. og 26. februar
  • Den siste planleggingsdagen ønsker vi å bruke i forbindelse med aktuelle kurs så dato er foreløpig ikke satt.