Nyheter

 • Planleggingsdager

  I Solstrålen familiebarnehage har vi fem planleggingsdager i året.

  03.08.2020 14.39
 • Sommerferie 2020

  Barnehagen holder stengt fire uker av juli.

  03.08.2020 13.16
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Årsplan 2020-2021

Årsplan er vårt arbeidsredskap og pedagogiske plattform. Den beskriver hvordan vi jobber med Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Foreldreråd

Foreldreråd og samarbeidsutvalg skal sikre samarbeidet mellom barns hjem og barnehagen. Foreldrerådet består av alle foreldre med barn i barnehagen. Hver høst velges en leder for foreldrerådet.