Omsorg, lek og læring

GOD OMSORG ER GOD LÆRING!

Omsorg ligger til grunn for alt vi gjør. Det kommer til uttrykk i hverdagssituasjoner som stell, påkledning og måltider, så vel som gjennom samtaler, lek og læring. Det er viktig for oss at en omsorgsfull voksen er åpen og oppmerksom, slik at vi kan se det unike i hvert enkelt barn og det unike i situasjonen og i gruppa.

 

I og med at vi er en liten barnegruppe i Solstrålen familiebarnehage, har vi voksne ekstra god mulighet til å se hvert enkelt barn. Vi blir godt kjent med barna og knytter sterke bånd, noe som fører til trygghet i barnegruppa. Trygghet er en forutsetning for at barna skal kunne våge seg inn i lekens verden, og i barndommen er leken den arenaen der barn lærer best. I Solstrålen familiebarnehage verdsetter vi lekens betydning for barns læring, og setter derfor av mye tid til frilek både inne og ute.