Velkommen til oss

Solstrålen familiebarnehage holder til i boligfeltet på Væretrøa. Vi har plass til 8-10 barn i alderen 0-3 år. Vår åpningstid er fra kl. 07.30 til 16.30.

Familiebarnehage er en barnehage som holder til i et bebodd hjem. Vi i Solstrålen holder til i styrer Ann Kristin sin bolig på Væretrøa.

Vi har plass for opp til 10 barn i alderen 0-3 år.

I Solstrålen har vi 100% pedagogtetthet, da vi begge som jobber her er utdannet barnehagelærere. I kombinasjon med vår faglighet og at vi er en liten gruppe, er vi tett på og har gode forutsetninger for å se hvert enkelt barn godt. Med liten barnegruppe og få voksne ligger det godt til rette for et tett og godt forledresamarbeid, noe som er svært viktig for at vi sammen skal skape gode dager og tilrettelegge for utvikling til hvert enkelt barn.

GOD OMSORG ER GOD LÆRING! I vår barnehage går omsorg, lek og læring hånd i hånd. Dette er nærmere beskrevet i årsplan og eget avsnitt her på hjemmesiden.