Foreldreråd

Foreldreråd og samarbeidsutvalg skal sikre samarbeidet mellom barns hjem og barnehagen. Foreldrerådet består av alle foreldre med barn i barnehagen. Hver høst velges en leder for foreldrerådet.